Textkomplettering

När vi kompletterar en gravsten hämtar vi hem dom från kyrkogården hit till stenhuggeriet. I de fall gravstenen inte går att flytta finns möjlighet att textkomplettera på plats.

Ibland är det så att det inte finns mer plats på gravstenen för ytterligare texter. Då går det naturligtvis att ordna en liggande gravsten framför men det finns ytterligare några alternativ.
1: Man kan fräsa ner och polera hela framsidan på gravstenen.
2: Ibland passar det bra att hugga bort den gamla texten och sedan sätt in texterna i textrutan.
3: Vänd på gravstenen. Använd baksidan som framsida. Den gamla texten på gravstenen bibehålls och syns på stenens baksida.