Renovering

Vi tar hand om det mesta renoveringsbehovet som gäller runt en gravanläggning. 
– Omdubbning
– Ommontering av gravsten
– Ommontering av komplett ram
– Tvätt av gravsten, tvätt av ramanläggning